Jogi tudnivaló

A weboldalainkon szereplő információkat gondosan ellenőriztük. Mindazonáltal nem garantáljuk, hogy ezek az információk hiánytalanok, helytállóak és minden esetben naprakészek. Ez vonatkozik az e weboldalakon elhelyezett közvetlen vagy közvetett hivatkozásra („linkre”) is. VELUX Commercial Deutschland GmbH és vállalatai nem felelősek az ilyen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalak tartalmáért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk és kiegészítsük. Az ezeken a weboldalakon található információk nem kötelező érvényűek. Nem felelünk semmilyen, az ezeken a weboldalakon megadott információkból eredően, illetőleg ezen weboldalak által kikényszerített módon bekövetkező közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve az elmaradt nyereséget.


VELUX Commercial Deutschland GmbH és vállalatai csak akkor felelősek – bármilyen jogi okból, beleértve a szerződésen kívüli károkozást is –, ha mi, szerveink vagy tisztségviselőink súlyos gondatlanságból vagy szándékosságból kárt okozunk, vagy ha valamely lényeges szerződéses kötelezettséget (sarkalatos kötelezettséget) vétkesen megsértenek a szerződés célját veszélyeztető módon, vagy ha más, a szervekben vagy tisztségviselőkben tagsággal nem rendelkező helyettes ügynökök súlyos gondatlanságból vagy szándékosan, a szerződés célját veszélyeztető módon súlyos szerződéses kötelezettséget (sarkalatos kötelezettséget) sértenek meg. Ennek a felelősségnek a kizárása nem vonatkozik halálra, fizikai sérülésre vagy egészségügyi károsodásra.